Jordankare

loggo_nyProFound jordankare är ett fundament som klarar både tryck-, drag- och horisontal- belastningar.

Det ger dig unika möjligheter att förankra vad du vill, var som helst på ett enkelt och ekonomiskt sätt

ProFound jordankare dimensioneras och utformas efter vad som ska grundläggas och vilka markförhållanden som råder.
ProFound jordankare är varmgalvade och uppfyller dagens normer och krav vad gäller stål i mark.

Montering av fundament sker med speciella maskiner utrustade med hydraulhammare.

 

Fördelar jämfört med betongfundament

 Ingen grävning eller gjutning.

• Ingen lagning av asfalt.

• Inga problem med markskador och ingen hänsyn behöver tas till tjäle.

• ProFound jordankare ersätter helt betong fundament

• Vi utför grundläggning med ProFound jordankare över hela landet

• Unik expansion som gör att inte ens tjälen lyfter jordankaret

• ProFound jordankare kan monteras i all typ av mark

• Jordankar fundament snabbare säkrare och mer ekonomiskt än betong.

Exempelbilder på jordankararbeten vi utfört: